Можете да изтеглите съответната техническа документация относно проекта за разширение на винарната от долните линкове:

Технология        Архитектура        Конструкции       ОВК и ЕЕ       ВиК       Електро      Пожарна безопасност        Геодезия

Можете да изтеглите съответната техническа документация относно проекта за разширение на винарната от долните линкове:

Технология

Архитектура

Конструкции

ОВК и ЕЕ

ВиК

Електро

Пожарна безопасност

Геодезия