Общи условия

С използването на www.zlatenrozhen.bg Вие сте длъжни да приемете следните ОБЩИ УСЛОВИЯ, които могат да бъдат актуализирани и променяни от нас без предупреждение.

С използването на www.zlatenrozhen.bg Вие декларирате и гарантирате, че сте навършили 18 години.

Ако Вие не сте съгласни с тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, Вие не сте оторизирани да ползвате този сайт.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба през онлайн магазина www.zlatenrozhen.bg, собственост на ЗЛАТЕН РОЖЕН ЕООД. Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ представляват договор за покупко-продажба между ЗЛАТЕН РОЖЕН ЕООД и КЛИЕНТА.

ЗЛАТЕН РОЖЕН ЕООД предоставя на КЛИЕНТА възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, като КЛИЕНТЪТ е длъжен да се съобразява и спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. КЛИЕНТЪТ може да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина www.zlatenrozhen.bg стоки и услуги само след изразяване на съгласие с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, с което се счита за обвързан с клаузите на ОБЩИ УСЛОВИЯ и се задължава да ги спазва.
ЗЛАТЕН РОЖЕН ЕООД запазва правото си да променя по всяко време настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ без предупреждение. При промени в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на имейл адрес info@zlatenrozhen.bg. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в ОБЩИ УСЛОВИЯ не засягат отношенията между КЛИЕНТА и ЗЛАТЕН РОЖЕН ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стоки.

1. Общи положения

По смисъла на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ изброените понятия са използвани със следното значение:
ЗЛАТЕН РОЖЕН ЕООД със седалище и адрес на управление, с. Капатово, община Петрич, ЕИК 101731233 предлага за продажба стоки в онлайн магазина www.zlatenrozhen.bg.
www.zlatenrozhen.bg е уеб сайт за онлайн покупко-продажба на стоки и услуги, предоставяни от ЗЛАТЕН РОЖЕН ЕООД (накратко наричано WWW.ZLATENROZHEN.BG).
Под „стоки и услуги”, предоставяни от ЗЛАТЕН РОЖЕН ЕООД се разбират:
– вино и спиртни напитки (алкохол) по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки;
– ваучери за промоции, събития, дегустации и пазаруване на стоки.
Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена.

КЛИЕНТ е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка или е регистрирало клиентски профил в www.zlatenrozhen.bg и е съгласно с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Със заявяване на поръчка КЛИЕНТЪТ – физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. WWW.ZLATENROZHEN.BG си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 (осемнадесет) години от КЛИЕНТА.

КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ е информацията за КЛИЕНТА (име, фамилия/ търговска фирма, адрес, телефон, e-mail, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставени от последния при закупуване на продукт или регистрирането му и е съхранявана от WWW.ZLATENROZHEN.BG за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от WWW.ZLATENROZHEN.BG услуги.

С използването на WWW.ZLATENROZHEN.BG Вие заявявате, че сте отговорни за поддържането на вашия профил и парола и за защитен достъп до вашия компютър. Клиентският профил е достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола и дава възможност на КЛИЕНТА сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрация, да има достъп до информацията на всички свои поръчки за закупуването на стоки и услуги през www.zlatenrozhen.bg, да променя паролата си за достъп, да се абонира или откаже абонамент за получаване на информационен бюлетин на WWW.ZLATENROZHEN.BG. Вие сте отговорни за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на вашата парола или профил.

ЗЛАТЕН РОЖЕН ЕООД не носи отговорност за загуби или повреди породени от неспазване на вашите отговорности и задължения според тези установени ОБЩИ УСЛОВИЯ. За да закупите продукт или да използвате услуга предлагани от WWW.ZLATENROZHEN.BG, Вие трябва да се регистрирате и/ или да предоставите изисканата от нас информация. С въвеждането на каквато и да е информация на WWW.ZLATENROZHEN.BG Вие заявявате и гарантирате, че:
– Вие сте навършили 18 годишна възраст;
– Използвате своята действителна самоличност;
– Вие сте предоставили само вярна, точна, настояща и пълна информация;
– Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, настояща и пълна.

Електронна комуникация

Когато посещавате www.zlatenrozhen.bg, купувате продукти или услуги, Вие комуникирате с нас електронно или дистанционно. Ние също ще комуникираме с вас чрез имейл или обаждане или обновяване на информация на www.zlatenrozhen.bg. С използването на www.zlatenrozhen.bg Вие се съгласявате с това, че всички споразумения, бележки, оповестявания и друг вид комуникация, която ние предоставим електронно съответстват на всички законови изисквания, че тази комуникация е в писмена форма.

2. Поръчки за покупка

За да направи покупка на предлаганите продукти и услуги от www.zlatenrozhen.bg, КЛИЕНТЪТ е необходимо да предостави изискваната информация или да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да заяви съгласие с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

При поръчка или регистрация КЛИЕНТЪТ предоставя следната информация:
– за физически лица – име, фамилия, телефон, адрес и e-mail;
– за юридически лица – търговска фирма, МОЛ, ДДС номер, телефон, адрес, e-mail.
С въвеждането на каквато и да е информация на WWW.ZLATENROZHEN.BG Вие следва да заявите, че сте съгласни с „Общи Условия” на www.zlatenrozhen.bg като отбележите полето „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване” при завършване на поръчката.
WWW.ZLATENROZHEN.BG потвърждава получаването на изявлението за съгласие с настоящите общи условия като изпраща съобщение до електронната поща на КЛИЕНТА, което съдържа данни на WWW.ZLATENROZHEN.BG и текста (електронна препратка към текста) на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Процес на поръчка за покупка

При поръчка за покупка КЛИЕНТЪТ извършва следните последователни действия:
Избира желаните от него продукти, които добавя в своята КОЛИЧКА като натисне бутон КУПИ срещу съответната стока. Когато клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти, той отива в своята КОЛИЧКА (намираща се в горната дясна част на менюто на уеб сайта).
В своята КОЛИЧКА, КЛИЕНТЪТ определя вида и количеството на стоката (ПРЕГЛЕД НА КОЛИЧКАТА) и потвърждава поръчката (чрез натискане на виртуален бутон ПОРЪЧВАНЕ/ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА);

За да продължи КЛИЕНТЪТ се регистрира (ако е нов потребител) или влиза в профила си (ако е съществуващ потребител), като въвежда информация за име, фамилия, телефон и адрес на доставка, и натиска бутон ПРОДЪЛЖИ.
Ако е съществуващ клиент се показват адрес за доставка и телефон с възможност за промяна на данните и избор на начин на плащане.
Ако е нов потребител се появява форма за регистриране чрез въвеждане на необходимата информация за изпълнение на поръчката (e-mail адрес, име, фамилия, телефон, адрес на доставка.
КЛИЕНТЪТ потвърждава заявените данни от бутона ПРОДЪЛЖИ.
Поръчката за покупка на стока през www.zlatenrozhen.bg се счита за извършена след натискане на бутона ПОРЪЧВАНЕ.
При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за WWW.ZLATENROZHEN.BG не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката

Поръчката за покупка се приема от WWW.ZLATENROZHEN.BG чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на КЛИЕНТА, със следното съдържание:
„Вашата поръчка беше получена и ще бъде обработена”;
Номер на поръчката;
Брой на закупените продукти и сума за заплащане;
Начин на заплащане;
Адрес за доставка и данни за клиента.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от КЛИЕНТА телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на КЛИЕНТА.

ДОСТАВКА

Доставката се осъществява на територията на Република България. Посочените цени на продуктите не включват доставка. Всички цени на уебсайта са за конкретен продукт и включват ДДС. Транспортните разходи за доставка на продукта се заплащат допълнително.

Доставката се извършва от куриерска фирма до посочен от клиента адрес.
Доставки не се извършват в неделя и официални празници.
Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

ПЛАЩАНЕ

Всички цени в електронния магазин на ДОСТАВЧИКА са в български лева.
Покупна цена е тази, която се показва в момента на добавяне на продукт в Количката.
Доставката се заплаща само с наложен платеж (плащане при доставка). Тя е сбор от дължимата сума, която ще видите във вашата поръчка (сумата от избраните продукти) + цената за доставка. Цялата сума се заплаща на куриера при получаване на стоката.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН ZLATENROZHEN.BG спазва българското законодателство и съгласно Закона за защита на потребителя (ЗЗП) ви дава възможност да върнете закупения от вас продукт в 14 дневен срок от получаването му и да получите обратно парите, които сте заплатили за него, при следните условия:
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от продукта, поръчан от онлайн магазина ZLATENROZHEN.BG в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от купувача. Всички възникнали разходи по връщане на стоките са за сметка на купувача. Стоката трябва да бъде неразпечатана, в оригинална опаковка и във вида, в който е получена (с всички аксесоари и документи, които я придружават).

Моля, обърнете внимание, че куриерските разходи за връщането на продуктите са за Ваша сметка. Изпратете пратката на адреса на ZLATENROZHEN.BG с куриерска фирма по ваш избор. Ако състоянието, в което ни връщате продукта не отговаря на посочените условия, ZLATENROZHEN.BG си запазва правото да ви го върне обратно , като разходите ще са за ваша сметка, а сумата, с която сте го закупили, става невъзвръщаема.

Възстановяване на сумата за закупен продукт става на посочена от вас банкова сметка, след приемане на пратката от наша страна и след като се уверим в нейната цялост. Стойността на върнатите продукти ще ви бъде възстановена в рамките на 14 календарни дни
ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН ZLATENROZHEN.BG не приема обратно пратки с наложен платеж! Ако решите да върнете даден продукт, моля първо да ни уведомите, като ни изпратите съобщение на info@zlatenrozhen.bg с номера на вашата поръчка.

Изтегли Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки