Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Борис Михайлов връчи първите подписани договори с одобрените кандидати по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. На официалната церемония бяха подписани и връчени 7 договора на обща стойност над 2,5 млн. лв. ( 2 514 418,63 лв.)
„Мярката безспорно е лидер в подпомагането на лозаро-винарския сектор у нас. По нея през настоящата година ДФ „Земеделие“ прие общо 104 заявления с обща стойност на заявената инвестиция от близо 30,5 млн. лева и максимално допустима финансова помощ от 27,5 млн. лв.”, заяви Борис Михайлов.
Подпомагат се конверсия на сортовия състав на насажденията (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция), промяна на местонахождението на лозята (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция) и подобряване на техниките за управление на лозята (изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане и/или реконструкция на тераси, изграждане на автоматизирани системи за капково напояване, смяна на подпорна конструкция, изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения и смяна на формировката).

Златен Рожен ЕООД-Капатово подписа договори по мерки:

1.„Инвестиции в предприятия“
– Оборудване с допълнителни ферментатори 42 м2 на избата-2021 г.
– Оборудване с допълнителни бъчви-21 бр.х 0,225 (предстои доставка) на избата – 2021 г.

2. „Преструктуриране и конверсия“
-Изкореняване, презасаждане и опорна конструкция на 8 дка лозя
-Автоматизирана с-ма за капково напояване