Можете да изтеглите съответната техническа документация относно проекта за музей от долните линкове:

Архитектура       Конструкции       ОВК       ВиК       Електро       Пожарна безопасност       Геодезия       ПБЗ

Можете да изтеглите съответната техническа документация относно проекта за музей от долните линкове:

Архитектура

Конструкции

ОВК

ВиК

Електро

Пожарна безопасност

Геодезия

ПБЗ